„За българска кирилица“ е изцяло гражданска инициатива без какъвто и да било партиен характер. Вярваме, че обединението на професионални общности, които отстояват споделени ценности, притежава огромен потенциал за промяна на средата.
Каним всички граждани, независимо от техните професионални компетенции и културни различия, които приемат съдържанието на Манифеста като своя позиция, да се присъединят чрез формата в сайта.
Подкрепата за текста на манифеста става в изключително лично качество и на доброволни начала. Всички разходи, включително за изграждането на настоящия сайт са от лични средства на подписалите.