На 14 юни 2014 г. Независимата гражданска инициатива „За българска кирилица“ призова за обединение около една обща национална цел — популяризиране и използване на българска графична форма на кирилицата.

Манифест на инициативата «За българска кирилица»